Svet-Stranek.cz
Learn a new language and get a new soul!
English

Domácí úkoly:Learn a new language and get a new soul!

Domácí úkoly

Pod svými iniciály najdete své domácí úkoly, které Vám byly slíbeny během hodiny :-) Jeden úkol může být společný více lidem, v tom případě je zde iniciálů více. Někdy zde budou věty, které si máte přepsat na papír/do sešitu, někdy odkaz na stažení wordového souboru, který si můžete vytisknout, aby se Vám civčení lépe dělalo. Pokud nemáte přístup k tiskárně, můžete jej vyplnit v počítači a poslat mi ho na mail a já Vám úkol zkontroluji.
Lucka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |   další > | na konec >>
08.04.2013 HW for D.S.

Translate the following sentences into English:

1) Mary vždycky brečí!
2) Jak často jezdíš na kole
3) Obvykle chodila do parku.
4) Kolik z vás umí počítat do 20?
5) Musíš jí, bude to perfektní!
6) Právě jsem to dočetla
7) Nebyla jsi tam včera?
8) Mohla bys mi ten příběh zopakovat?
9) V době, kdy jsme dorazili na místo, měl už každý partnera (dvojici)
10) Ještě jsem dneska neudělala nic do školy.

02.04.2013 HW for D.S.

use can/can't, should/shouldn't, must/mustn't, Could/couldn't

I'm ill. I_____go to work tomorrow.
I need to speak to him. _____ you call him?
you look ill. You _____ stay in bed. I think you _____ go to the doctor tomorrow.
It could be important. You _____ tell the police.
I¨m so tired. I_____ sleep at night.
It's an interesting film. You _____ see it!
The doctor told me I_____ stay at home until next week.
I don't speak English very well. _____you help me with this letter, please?
Who do you think I _____ invite to the party?
Excuse me, _____ you tell me where the hospital is, please?

05.02.2013 HW for D.S.

Finish these questions in past tense and use the words in brackets.

1. What _____(eat /you) last Monday?
2. When _____ (you/see) that film ?
3. How _____(come /you) here?
4. Why _____ (take/he) my book ?
5. Why _____(say/ you) that?

Translete these sentences to English language:

1) Kdo rozbil to okno?
2) Koupil Pavel včera chleba?
3) Kde jsi byla, když jsem ti volal?
4) Proč jsi včera nenapsala ten dopis?
5) Co jsi dělala, když přišel?

20.01.2013 HW for D.S.

Vytvoř otázky tak, aby se na ně dalo odpovědět uvedenými větami:
1. I am from Greece.
Where_____ ?
2. That's my brother.
_____that?
3. They're having dinner.
_____doing?
4. I live in Barcelona.
Where _____?
5. He's got two children.
How many_____ ?
6. My father works in Spain.
Where_____ ?
7. He goes to the gym because he wants to be fit.
_____to the gym?
8. Yes, I can ski.
_____ski?
9. My girlfriend likes chocolate.
Who_____ chocolate?
10. I'm writing to my mom.
Who _____?

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... |   další > | na konec >>
návštěvníků stránky
celkem21 562