Svet-Stranek.cz
Learn a new language and get a new soul!
English

Domácí úkoly:Learn a new language and get a new soul!

Domácí úkoly

Pod svými iniciály najdete své domácí úkoly, které Vám byly slíbeny během hodiny :-) Jeden úkol může být společný více lidem, v tom případě je zde iniciálů více. Někdy zde budou věty, které si máte přepsat na papír/do sešitu, někdy odkaz na stažení wordového souboru, který si můžete vytisknout, aby se Vám civčení lépe dělalo. Pokud nemáte přístup k tiskárně, můžete jej vyplnit v počítači a poslat mi ho na mail a já Vám úkol zkontroluji.
Lucka
<< na začátek | < předchozí   | ... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... |   další > | na konec >>
16.04.2012 M.R.

. Every Monday, Sally (drive) her kids to football practice.

2. Usually, I (work) as a secretary at ABT, but this summer I (study) French at a language school in Paris. That is why I am in Paris.

3. Shhhhh! Be quiet! John (sleep) .

4. Don't forget to take your umbrella. It (rain) .

5. I hate living in Seattle because it (rain, always) .

6. I'm sorry I can't hear what you (say) because everybody (talk) so loudly.

7. Justin (write, currently) a book about his adventures in Tibet. I hope he can find a good publisher when he is finished.

8. Jim: Do you want to come over for dinner tonight?
Denise: Oh, I'm sorry, I can't. I (go) to a movie tonight with some friends.

9. The business cards (be, normally ) printed by a company in New York. Their prices (be) inexpensive, yet the quality of their work is quite good.

10. This delicious chocolate (be) made by a small chocolatier in Zurich, Switzerland.

11.04.2012 I.Ř.

Sorry I'm late with this..

complete sentences below, use the words in brackets:
Every Monday, Sally (drive) her kids to football practice.

2. Usually, I (work) as a secretary at ABT, but this summer I (study) French at a language school in Paris. That is why I am in Paris.

3. Shhhhh! Be quiet! John (sleep) .

4. Don't forget to take your umbrella. It (rain) .

5. I hate living in Seattle because it (rain, always) .

6. I'm sorry I can't hear what you (say) because everybody (talk) so loudly.

7. Justin (write, currently) a book about his adventures in Tibet. I hope he can find a good publisher when he is finished.

8. Jim: Do you want to come over for dinner tonight?
Denise: Oh, I'm sorry, I can't. I (go) to a movie tonight with some friends.

9. The business cards (be, normally ) printed by a company in New York. Their prices (be) inexpensive, yet the quality of their work is quite good.

10. This delicious chocolate (be) made by a small chocolatier in Zurich, Switzerland.

10.04.2012 úkol pro P.P.

poslu ti ho ve středu - ještě jsem nenašla to pravé... během středy tu něco už bude :-)

01.04.2012 P.P.

Hi, choose the right option :-) See you on Thursday!

Look! Somebody _____ the window.
a)has been breaking
bhas broken

'Oh, I'm late! I'm terribly sorry.' -- 'Don't worry, I _____ long.
a)haven't been waiting
b)haven't waited

I started reading the book last week and I still _____ it.
a)haven't been finishing
b)haven't finished

She _____ Jack for five years.
a)has been knowing
b)has known

Your eyes are red and you look terrible! _____?
a)Have you been crying
b)Have you cried

I _____ the film for half an hour but I still don't know what's happening.
a)'ve been watching
b) 've watched

How long _____ in this company?
a) have you been working
b) have you worked

I'm exhausted. I _____.
a) 've been working out
b) 've worked out

They _____ since they were born.
a) 've been living here
b) 've lived here

_____ a fast sports car?
a) Have you ever been driving
b)Have you ever driven

<< na začátek | < předchozí   | ... 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... |   další > | na konec >>
návštěvníků stránky
celkem21 562