Svet-Stranek.cz
Learn a new language and get a new soul!
English

Domácí úkoly:Learn a new language and get a new soul!

Domácí úkoly

Pod svými iniciály najdete své domácí úkoly, které Vám byly slíbeny během hodiny :-) Jeden úkol může být společný více lidem, v tom případě je zde iniciálů více. Někdy zde budou věty, které si máte přepsat na papír/do sešitu, někdy odkaz na stažení wordového souboru, který si můžete vytisknout, aby se Vám civčení lépe dělalo. Pokud nemáte přístup k tiskárně, můžete jej vyplnit v počítači a poslat mi ho na mail a já Vám úkol zkontroluji.
Lucka
<< na začátek | < předchozí   | ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další > | na konec >>
01.04.2012 I.Ř. homework

translate sentences below. Use present perfect simple.

1) viděl jsi ten film mnohokrát?

2)Právě mi to řekla.

3) Už ses rozhodl?

4) věděl jsi to?

5) řekl jsi někdy někomu tajemství?

6) Nikdy si nezlomil nohu (on).

7) Omlouvám se Vám, ale zapomněl jsem si učebnici.

8) Právě umyla okna, už nejsou špinavá.

30.03.2012 úkol pro I.Ř

ahoj, omlouvám se za pozdní poslání.
Utvoř věty v přítomném průběhovém čase:

I ----- (work) now.
She-----(learn) English right now.
He-----(sing) a song at the moment.
They-----(play) games.
We-----(Watch) TV right now.

translate:
Zrovna obědváme.
koukej, ta kočka sedí na stole.
Ona jde teď ven?
Já teď nepíšu dopis.
On si zrovna kupuje nové auto.

15.03.2012 homework for P.P.

use present perfect simple or present simple continuous

1) I'm exhausted. I_____ in the garden all day.(work)
2) That old house now looks fantastic. The owners _____ it completely.(restore)
3) My garden's a jungle. I _____ any gardening for months.(do NEGATIVE)
4) I think Maggie and Max are dating.
5) They_____ a lot of each other recently.(see)
5) We've discovered this great pub and we_____ there a lot.(go)
6) How's Maggie? I _____ her for ages.(see NEGATIVE)
7) Where have you been? I_____ for ages.(wait)
8) I have to write a 300 word essay. I_____ about half so far.(write)

09.03.2012 hw for P.B. and E. (I don't know your surname :D)

hw for P.B. and E. (I don't know your surname :D)
Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).

Look! He (leave) -----the house.
Quiet please! I (write) ----- a test.
She usually (walk)----- to school.
But look! Today she (go) ----- by bike.
Every Sunday we (go) -----to see my grandparents.
He often (go) -----to the cinema.
We (play) ----- Monopoly at the moment.
The child seldom (cry)----- .
I (not / do) -----anything at the moment.
(watch / he) -----the news regularly?

Good luck!
Have a nice weekend and see you on Monday!

<< na začátek | < předchozí   | ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další > | na konec >>
návštěvníků stránky
celkem21 560