Svet-Stranek.cz
Learn a new language and get a new soul!
English

Domácí úkoly:Learn a new language and get a new soul!

Domácí úkoly

Pod svými iniciály najdete své domácí úkoly, které Vám byly slíbeny během hodiny :-) Jeden úkol může být společný více lidem, v tom případě je zde iniciálů více. Někdy zde budou věty, které si máte přepsat na papír/do sešitu, někdy odkaz na stažení wordového souboru, který si můžete vytisknout, aby se Vám civčení lépe dělalo. Pokud nemáte přístup k tiskárně, můžete jej vyplnit v počítači a poslat mi ho na mail a já Vám úkol zkontroluji.
Lucka
<< na začátek | < předchozí   | ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další > | na konec >>
05.02.2012 HW for I.H.

HW for I.H.
translate:
1)Pokud bude pršet, zůstanu doma.
2)Pokud slíbíš, že to uděláš, pomůžu ti.
3)Co se stane, jestli zmáčknu tohle tlačítko?
4)Vždycky když mám hlad, dám si něco k jídlu.
5)Voda se vaří když ji zahřejete na 100 stupňů.
6)Jestli budu mít žízeň, dám si pivo.

02.02.2012 homework for P.S.

Using the words in parentheses, complete the text below with the appropriate tenses (simple past or past continuos)

A: What -----(you, do) when the accident occurred?
B: I -----(try) to change a light bulb that had burnt out.

2. After I ----- (find) the wallet full of money, I -----(go, immediately) to the police and (turn) it in.

3. The doctor .-----(say) that Tom -----(be) too sick to go to work and that he ----- (need) to stay at home for a couple of days.

4. Sebastian -----(arrive) at Susan's house a little before 9:00 PM, but she -----(be, not) there. She -----(study, at the library) for her final examination in French.

5. Sandy is in the living room watching television. At this time yesterday, she -----(watch, also) television. That's all she ever does!

6. A: I -----(call) you last night after dinner, but you (be, not) there. Where were you?
B: I ----- (work) out at the fitness center.

7. When I -----(walk) into the busy office, the secretary (talk) on the phone with a customer, several clerks -----(work, busily) at their desks, and two managers -----(discuss, quietly

24.01.2012 H.W. for V.Z.

H.W. for V.Z.
translate:

1. Charles má tři nové knihy.
2. Mají doma dva psy.
3. Mám jednoho bratra a dvě sestry.
4. Moje babička nemá doma plakáty.
5. Má Lucy v pondělí dějepis?
6. Nemáme lístky (vstupenky).
7. Má tamten dům deset oken?
8. Mají tvoji přátelé mnoho pohlednic?
9. Petr nemá nové odznaky.
10. Máš nové džíny?

complete (to be)
1. His name _____ Thomas.
2. Patrick and Maria _____ from Brazil.
3. Where _____ they from?
4. My dog _____ black.
5. Sydney _____ in Australia.

24.01.2012 H.W. for A.Š.

Pick the right option:

1)Can I borrow your car? _____ by 10 o'clock, I promise.
a) I'll be back b) I'm going to be back

2) Can I help you, sir? -- Yes, _____ a coffee and a tuna sandwich.
a) I'll have b) I'm going to have

3) Do you know about Claire? _____ a baby!
a) She'll have b) She's going to have

4) "I'm really tired." -- "_____ you home if you want."
a) I'll take b) I'm going to take

5) He's got a new job in Boston, so _____ there.
a) he'll move b) he's going to move

6) What are you doing tomorrow? -- I don't know. I think _____ my parents.
a) I'll visit b) I'm going to visit

7) _____ new strings for my guitar when you are in town? Thanks.
a) Are you going to buy b) Will you buy

8) Don't go out now. _____ a thunderstorm. I've just heard it on the radio.
a) There'll be b) There's going to be

<< na začátek | < předchozí   | ... 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   další > | na konec >>
návštěvníků stránky
celkem21 561